Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2-klor-1,3-epoksypropan [norsk]    epichlorohydrin [engelsk]   epiklorhydrin [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen