Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Binapakryl, 2-sek-Butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat [synonym]    2-(1-Metylpropyl)-4,6-dinitrofenyl-3-metyl-2-butenat [norsk]   2-BUTENOIC ACID, 3-METHYL-, 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C15H18N2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap