Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Dinoterb, 2-tert-Butyl-4,6-dinitrofenol [synonym]    2-(1,1-Dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol [norsk]   PHENOL, 2-(1,1-DIMETHYLETHYL)- 4,6-DINITRO- [engelsk]   molekylformel: C10H12N2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap