Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
20 [norsk]    Ni-ju [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Ordbok / leksikon: 64 omtrentlig(e)
020 [norsk]    Former prefix for expensive telephone calls
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
R20 [risikokode]    innånding [norsk]   Farlig ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
S20 [sikkerhetskode]    spise, drikke [norsk]   Det må ikke spises eller drikkes under bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
E120 [E-stoff]    Karminer, kochenille, karminsyre [norsk]   Fargestoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E220 [E-stoff]    Svoveldioksid [norsk]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E320 [E-stoff]    Butylhydroksyanisol - BHA [norsk]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E420 [E-stoff]    Sorbitol [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E420 [E-stoff]    Sorbitolsirup [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E520 [E-stoff]    Aluminiumsulfat [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E620 [E-stoff]    Glutaminsyre [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E920 [E-stoff]    L-cysteinhydroklorid [norsk]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E120 [E-stoff]    Karminer [norsk]   fargestoff; Dette er et av de fargestoffene som det er rapportert flest reaksjoner mot, også allergiske reaksjoner som anafylaktisk sjokk, urikaria, astma og ødem. Årsaken til de allergiske reaksjonene kan komme av rester av protein i fargestoffet (fra lusen det utvinnes fra). Fargestoffet er mye brukt både i mat og kosmetikk pga at det er meget stabilt, og sannsynligvis har kombinasjon mat og kosmetikk økt sensibiliseringen.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E320 [E-stoff]    BHA  [norsk]   antioksidant; Rapportert å kunne gi elveblest. I Sverige har det også blitt rapportert inn at tyggegummi som inneholdt BHT forårsaket at lepper og ansikt hovnet opp. Brukes spesielt i animalske fettstoffer med lite naturlige antioksidanter og er også godkjent for bruk i tyggegummi.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E420 [E-stoff]    Sorbitol [norsk]   konsistensmiddel , søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E420 [E-stoff]    Sorbitolsirup [norsk]   konsistensmiddel , søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E520 [E-stoff]    Aluminiumsulfat [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E620 [E-stoff]    Glutaminsyre [norsk]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E920 [E-stoff]    L-cysteinhydroklorid [norsk]   melbehandlingsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E1420 [E-stoff]    Acetylert stivelse [norsk]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
E1420 [E-stoff]    Acetylert stivelse [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
E1520 [E-stoff]    Propan-1,2-diol (propylenglykol) [norsk]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
R48/20 [risikokode]    innånding [norsk]   Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
R68/20 [risikokode]    innånding [norsk]   Farlig: mulig fare for varig helseskade ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
2092/91 [direktivkode]    Økologiforordningen [norsk]   Regulation (EEC) N° 2092/91 of 24 June 1991 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs. Official Journal L 192/91
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/6/EC [direktivkode]    Markedsmisbruksdirektivet [norsk]   Directive 2003/6/EC of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse). Official Journal L 096/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/3/EC [direktivkode]    Ozondirektivet [norsk]   Directive 2002/3/EC of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air. Official Journal L 067/02
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/19/EC [direktivkode]    Adgangsdirektivet [norsk]   Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive). Official Journal L 108 /2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/17/EC [direktivkode]    Anskaffelsesdirektiv [norsk]   Directive 2004/17/EC of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. Official Journal L 134/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/18/EC [direktivkode]    Anskaffelsesdirektiv [norsk]   Directive 2004/18/EC of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Official Journal L 134/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/14/EC [direktivkode]    Arbeidstakerdirektivet [norsk]   Directive 2002/14/EC of 11 March 2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community - Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation Official Journal L 80/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/35/EC [direktivkode]    Betalingsdirektivet [norsk]   Directive 2000/35/EC of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions. Official Journal L 200/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/30/EC [direktivkode]    Biobrenseldirektivet [norsk]   Directive 2003/30/EC of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. Official Journal L 123/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/85/EC [direktivkode]    Bussdirektivet [norsk]   Directive 2001/85/EC of 20 November 2001 relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and amending Directives 70/156/EEC and 97/27/EC. Official Journal L 042 /02
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/34/EC [direktivkode]    Børsdirektivet [norsk]   Directive 2001/34/EC of 28 May 2001 on the admission of securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities. Official Journal L 184/2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/29/EC [direktivkode]    Copyrightdirektivet [norsk]   Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Official Journal L 167/01. (se også Programvaredirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/90/EC [direktivkode]    Creosotdirektivet [norsk]   Directive 2001/90/EC of 26 October 2001 adapting to technical progress for the seventh time Annex I to Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (creosote). Official Journal L 283 /2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/58/EC [direktivkode]    Datapersonverndirektivet [norsk]   Directive 2002/58/EC of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) Official Journal L 201/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/91/EC [direktivkode]    Enøk-direktivet [norsk]   Directive 2002/91/EC of 16 December 2002 on the energy performance of buildings. Official Journal L 001/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/86/EC [direktivkode]    Familiegjenforeningsdirektivet [norsk]   Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification. Official Journal L251/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/92/EC [direktivkode]    Forsikringsmeklingsdirektivet [norsk]   Directive 2002/92/EC of 9 December 2002 on insurance mediation. Official Journal L 009 /03
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/22/EC [direktivkode]    Forsyningspliktdirektivet [norsk]   Directive 2002/22/EC of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive). Official Journal L 108/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/55/EC [direktivkode]    Gassmarkedsdirektivet II [norsk]   Directive 2003/55/EC of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing directive 98/30/EC. Official Journal L 176/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/20/EC [direktivkode]    GCP-direktivet [norsk]   Directive 2001/20/EC of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. Official Journal L 121/01
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/18/EC [direktivkode]    GMO-direktivet [norsk]   Directive 2001/18/EC of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - Commission Declaration. Official Journal L 106/01
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/97/EC [direktivkode]    Hvitvaskingsdirektiv nr 2 [norsk]   Directive 2001/97/EC of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering. Official Journal L 344/2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/83/EC [direktivkode]    Kvalifikasjonsdirektivet [norsk]   Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted. Official Journal L 304/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/42/EC [direktivkode]    Luftfartsrapporteringsdirektivet [norsk]   Directive 2003/42/EC of 13 June 2003 on occurrence reporting in civil aviation Official Journal L 167/2003 (se også Undersøkingsdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/26/EC [direktivkode]    Motorforsikringsdirektivet [norsk]   Directive 2000/26/EC of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles (Fourth motor insurance Directive). Official Journal L 181/2000
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/31/EC [direktivkode]    Netthandeldirektivet [norsk]   Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market. Official Journal L 178/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/41/EC [direktivkode]    Pensjonskassedirektivet [norsk]   Directive 2003/41/EC of 3 June 2003 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision. Official Journal L 235, 23/09/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2003/71/EC [direktivkode]    Prospektdirektivet [norsk]   Directive 2003/71/EC of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC. Official Journal L 345/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/21/EC [direktivkode]    Rammedirektivet [norsk]   Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive). Official Journal L 108/2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/95/EC [direktivkode]    RoHS-direktivet [norsk]   Directive 2002/95/EC of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Official Journal L 37/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/25/EC [direktivkode]    Selskapsdirektiv nr 13, Takeover bids [norsk]   Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover bids. Official Journal L 142/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/36/EC [direktivkode]    Sjokoladedirektivet [norsk]   Directive 2000/36/EC of 23 June 2000 relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption. Official Journal L 197/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/59/EC [direktivkode]    Skipsavfallsdirektivet [norsk]   Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues Official Journal L 332/00
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2001/37/EC [direktivkode]    Tobakkdirektivet [norsk]   Directive 2001/37/EC of 5 June 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products. Official Journal L 194/2001
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2004/54/EC [direktivkode]    Tunelldirektivet [norsk]   Directive 2004/54/EC of t 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network. Official Journal L 201/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2005/29/EC [direktivkode]    Urimelig handelsdirektiv [norsk]   Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) Official Journal L 149/2005
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2000/60/EC [direktivkode]    Vanndirektivet [norsk]   Directive 2000/60/EC of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal L 327/2000. (se også Avløpsdirektivet, Drikkevannsdirektivet, Ferskvannsdirektivet og Overflatevanndirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2002/96/EC [direktivkode]    WEEE-direktivet [norsk]   Directive 2002/96/EC of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Official Journal L37/2003
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
2008 Headline Goal [alternativ]    Civilian Headline Goal [engelsk]   Sivilt hovedmål tar sikte på en strukturert utvikling av EUs evner til å gjennomføre sivile krisehåndteringsoppgaver.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
2010 Headline Goals [alternativ]    Military Headline Goals [engelsk]   Militært hovedmål om å utvikle EUs militære evner innen 2010. Kjerneelement er etableringen av EDA, opprettelsen av innsatsstyrkene og å danne en sivilmilitær enhet innen EUs militære stab.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
2007 Microsoft® Office system [norsk]    2007 Microsoft® Office system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft