Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2008 Headline Goal [alternativ]    Civilian Headline Goal [engelsk]   Sivilt hovedmål tar sikte på en strukturert utvikling av EUs evner til å gjennomføre sivile krisehåndteringsoppgaver.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen