Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2010 Headline Goals [alternativ]    Military Headline Goals [engelsk]   Militært hovedmål om å utvikle EUs militære evner innen 2010. Kjerneelement er etableringen av EDA, opprettelsen av innsatsstyrkene og å danne en sivilmilitær enhet innen EUs militære stab.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen