Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3,3'-METHYLENEBIS[4-HYDROXY-  [engelsk]    3,3'-Metylenbis(4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on) [norsk]    Dikumarin, Dikumarol [synonym]   molekylformel: C19H12O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-  [engelsk]    1-Epoksyetyl-3,4-epoksysykloheksan [norsk]    Vinylcykloheksandiepoksid, 1-Epoksyetyl-3,4-epoksycykloheksan [synonym]   molekylformel: C19H16O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Kumafuryl [norsk]    Hydroksyoksofurylbutylkumarin [synonym]   molekylformel: C17H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Kumaklor [norsk]    Acetonylklorbenzylhydroksykumarin [synonym]   molekylformel: C19H15ClO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHALENYL)- [engelsk]    Kumatetralyl [norsk]    Hydroksytetrahydronaftylkumarin [synonym]   molekylformel: C19H16O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap