Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
2nd harmonic [engelsk]    andreharmonisk, andreharmonisk svingning, første overtone [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen