Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIAMINE, 3,3'-DIMETHOXY- [engelsk]    3,3'-Dimetoksybenzidin [norsk]   molekylformel: C14H16N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap