Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3,3'-Metylenbis(4-hydroksy-2H-1-benzopyran-2-on) [norsk]    2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3,3'-METHYLENEBIS[4-HYDROXY-  [engelsk]    Dikumarin, Dikumarol [synonym]   molekylformel: C19H12O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap