Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2-CYCLOHEXEN-1-ONE, 3,5,5-TRIMETHYL- [engelsk]    3,5,5-Trimetyl-2-sykloheksen-1-on [norsk]    Isoforon, 3,5,5-Trimetyl-2-cykloheksen-1-on [synonym]   molekylformel: C9H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap