Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZONITRILE, 3,5-DIBROMO-4-HYDROXY- [engelsk]    3,5-Dibrom-4-hydroksybenzonitril [norsk]    Bromoksynil [synonym]   molekylformel: C7H3Br2NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap