Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3,6,9,12-TETRAAZATETRADECANE-1,14-DIAMINE [engelsk]    3,6,9,12-Tetraazatetradekan-1,14-diamin [norsk]    Pentaetylenheksamin [synonym]   molekylformel: C10H28N6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap