Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3,6-Diazaoktan-1,8-diamin [norsk]    1,2-ETHANEDIAMINE, N,N'-BIS(2-AMINOETHYL)- [engelsk]    Trietylentetramin [synonym]   molekylformel: 2039506
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap