Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(2-FURANYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Kumafuryl [norsk]    Hydroksyoksofurylbutylkumarin [synonym]   molekylformel: C17H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap