Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 3-[1-(4-CHLOROPHENYL)-3-OXOBUTYL]-4-HYDROXY- [engelsk]    Kumaklor [norsk]    Acetonylklorbenzylhydroksykumarin [synonym]   molekylformel: C19H15ClO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap