Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-(1-Metyletyl)-1H-2,1,3-benzotidiazin-4(3H)-on -2,2-dioksid [norsk]    1H-2,1,3-BENZOTHIADIAZIN-4(3H)-ONE, 3-(1-METHYLETHYL)-, 2,2-DIOXIDE [engelsk]    Bentazon [synonym]   molekylformel: C10H12N2O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap