Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-Azapentan-1,5-diamin [norsk]    1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- [engelsk]    Dietylentriamin [synonym]   molekylformel: C4H13N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap