Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-Buten-2-on [norsk]    3-BUTEN-2-ONE [engelsk]    Metylvinylketon [synonym]   molekylformel: C4H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap