Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-Butoksy-1,2-epoksypropan [norsk]    OXIRANE, (BUTOXYMETHYL)- [engelsk]    Butyl(2,3-epoksypropyl)eter, Butylglycidyleter [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap