Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-D film [norsk]    Projeksjon av bilder på et lerret som ved hjelp av optiske illusjoner oppfattes som tredimensjonale.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO