Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
3-Dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat [synonym]    Formetanat [norsk]   METHANIMIDAMIDE, N,N-DIMETHYL- N'-[3-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]PHENYL]- [engelsk]   molekylformel: C11H15N3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap