Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
1-BUTANOL, 3-METHYL- [engelsk]    3-Metyl-1-butanol [norsk]   molekylformel: C5H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-BUTANONE, 3-METHYL- [engelsk]    3-Metyl-2-butanon [norsk]    Metylisopropylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHENOL, 4-CHLORO-3-METHYL- [engelsk]    4-Klor-3-metylfenol [norsk]   molekylformel: C7H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZAMIDE, N,N-DIETHYL-3-METHYL- [engelsk]    N,N-Dietyl-3-metylbenzamid [norsk]    DEET, DETA, N,N-Dietyl-m-toluamid [synonym]   molekylformel: C12H17NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1-(BROMOMETHYL)-3-METHYL- [engelsk]    1-Brommetyl-3-metylbenzen [norsk]   molekylformel: C8H9Br
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap