Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-Metyl-5-(1-metyletyl)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 3-METHYL-5-(1-METHYLETHYL)-, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C12H17NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap