Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTANE, 3-OXIRANYL- [engelsk]    3-Vinylsykloheksendioksid [norsk]    Vinylcykloheksendioksid [synonym]   molekylformel: C8H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap