Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
3-Okso-1,5-pentandiylbis(2-propenat) [norsk]    2-PROPENOIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER [engelsk]    Dietylenglykoldiakrylat [synonym]   molekylformel: C10H14O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap