Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
4,7-METHANO-1H-INDENE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO- [engelsk]    Disyklopentadien [norsk]    Dicyklopentadien [synonym]   molekylformel: C10H12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO- [engelsk]    4-Sykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid [norsk]    Tetrahydroftalsyreanhydrid, 4-Cykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4,7-METHANO-1H-INDENE, 1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3a,4,7,7a-TETRAHYDRO- [engelsk]    Heptaklor [norsk]    Drinoks  [synonym]   molekylformel: C10H5Cl7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap