Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDROMETHYL- [engelsk]    1-Metyl-5-norbornen-2,3- dikarboksylsyreanhydrid [norsk]   molekylformel: C10H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap