Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,4'-BIPYRIDINIUM, 1,1'-DIMETHYL-, DICHLORIDE [engelsk]    1,1´-Dimetyl-4,4´-bipyridiniumdiklorid [norsk]    Parakvat [synonym]   molekylformel: C12H14Cl2N2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap