Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,4'-Diamindifenyleter [synonym]    4,4'-Oksydianilin [norsk]   BENZENAMINE, 4,4'-OXYBIS- [engelsk]   molekylformel: C12H12N2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap