Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4,4'-Karbonimidoylbis(dimetylanilin) [norsk]    BENZENAMINE, 4,4'-CARBONIMIDOYLBIS[N,N-DIMETHYL-  [engelsk]    Auramin [synonym]   molekylformel: C17H21N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap