Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENAMINE, 4,4'-THIOBIS- [engelsk]    4,4'-Tiodianilin [norsk]   molekylformel: C12H12N2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap