Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4,4-dimetyl-2-vinyl-2-oksazolin-5-on [norsk]    vinyl azlactone [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen