Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
4,7-METHANO-1H-ISOINDOLE-1,3(2H)-DIONE, 3A,4,7,7A-TETRAHYDRO- 5-(HYDROXYPHENYL-2-PYRIDINYLMETHYL)-8-(PHENYL-2-PYRIDINYLMETHYLENE)- [engelsk]    Norbormid [norsk]   molekylformel: C33H25N3O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap