Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDROMETHYL- [engelsk]    1-Metyl-5-norbornen-2,3- dikarboksylsyreanhydrid [norsk]   molekylformel: C10H10O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-, (3aa,4a,7a,7aa)- [engelsk]    5-Norbornen-2,3,dikarboksylsyreanhydrid [norsk]   molekylformel: C9H8O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4,7-METHANOISOBENZOFURAN, 1,3,4,5,6,7,8,8-OCTACHLORO-1,3,3a4,7,7a-HEXAHYDRO- [engelsk]    Isobenzan [norsk]    Telodrin [synonym]   molekylformel: C9H4Cl8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE,4,5,6,7,8,8-HEXACHLORO-3a,4,7,7a- TETRAHYDRO- [engelsk]    1,4,5,6,7,7-Heksaklorbisyklo-[2.2.1]- hept-5-en-2,3-dikarboksylsyreanhydrid [norsk]   molekylformel: C9H2Cl6O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap