Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE,4,5,6,7,8,8-HEXACHLORO-3a,4,7,7a- TETRAHYDRO- [engelsk]    1,4,5,6,7,7-Heksaklorbisyklo-[2.2.1]- hept-5-en-2,3-dikarboksylsyreanhydrid [norsk]   molekylformel: C9H2Cl6O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap