Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4:3 [norsk]    Angir bredde/høydeformatet på et standard TV bilde.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO