Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4'-Amino-2,3'-dimetylazobenzen [norsk]    BENZENAMINE, 2-METHYL-4-[(2-METHYLPHENYL)AZO]- [engelsk]    o-Aminoazotoluen, 2-Metyl-4- (2-metylfenyl)azobenzenamin [synonym]   molekylformel: C14H15N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap