Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-(2-Klorfenyl)hydrazon-3-metyl-4,5-isoxazoldion [norsk]    4,5-ISOXAZOLEDIONE, 3-METHYL-, 4-[(2-CHLOROPHENYL)HYDRAZONE] [engelsk]    Drazoksolon, Drazoxolon [synonym]   molekylformel: C10H8ClN3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap