Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-(Dimetylamino)azobenzen [norsk]    BENZENAMINE, N,N-DIMETHYL-4-(PHENYLAZO)- [engelsk]   molekylformel: C14H15N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap