Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-(perhydro-1,2-syklopentanofenatren-3'-yl)-valeriansyre [norsk]    cholanic acid [engelsk]   kolansyre [kortform]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen