Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-Azaheptan-1,7-diamin [norsk]    1,3-PROPANEDIAMINE, N-(3-AMINOPROPYL)- [engelsk]    Dipropylentriamin  [synonym]   molekylformel: C6H17N3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap