Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENEMETHANOL, 4-CHLORO- a-(4-CHLOROPHENYL)-a-METHYL- [engelsk]    1,1-Bis(4-klorfenyl)etanol [norsk]    Klorfenetol [synonym]   molekylformel: C14H12Cl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap