Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PHENOL, 4-CHLORO-3-METHYL- [engelsk]    4-Klor-3-metylfenol [norsk]   molekylformel: C7H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap