Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENEMETHANOL, 4-CHLORO-a-(4-CHLOROPHENYL)-a-(TRICHLOROMETHYL)- [engelsk]    1,1-Bis(4-klorfenyl)-2,2,2-trikloretanol  [norsk]    Diklorkeltan [synonym]   molekylformel: C14H9Cl5O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap