Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Tetrahydroftalsyreanhydrid, 4-Cykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid [synonym]    4-Sykloheksen-1,2-dikarboksylsyre- anhydrid [norsk]   1,3-ISOBENZOFURANDIONE, 3a,4,7,7a-TETRAHYDRO- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap