Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZONITRILE, 4-HYDROXY-3,5-DIIODO- [engelsk]    4-Hydroksy-3,5-dijodbenzonitril [norsk]    Ioksynil [synonym]   molekylformel: C7H3I2NO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap