Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE, 4-HYDROXY-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-1-NAPHTHALENYL)- [engelsk]    Kumatetralyl [norsk]    Hydroksytetrahydronaftylkumarin [synonym]   molekylformel: C19H16O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap