Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER [engelsk]    Barban [synonym]   molekylformel: C11H9Cl2NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap