Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
4-Klor-3-metylfenol [norsk]    PHENOL, 4-CHLORO-3-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C7H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap